bet36 无法登陆 解决

什么是罪己诏 历史上出名的罪己诏盘点

  • 本站
  • 2019-09-15
  • 30已阅读
简介 它通常是在三种情况下出现:一是君臣错位,二是天灾造成灾难,三是政权危难之时。 用意都是自责,只是情节轻重有别。 上下过罪己诏的皇帝中国历史上第一次明确地颁布罪己诏的人是汉文帝。

什么是罪己诏 历史上出名的罪己诏盘点

它通常是在三种情况下出现:一是君臣错位,二是天灾造成灾难,三是政权危难之时。 用意都是自责,只是情节轻重有别。

上下过罪己诏的皇帝中国历史上第一次明确地颁布罪己诏的人是汉文帝。 公元前一七九年,有人建议汉文帝要早立太子,汉文帝不同意,就颁诏说:朕既不德……意思是说,如果我现在立太子,就是更加加重了我的不道德。 同年冬天,汉文帝又下了一个罪己诏。

古代帝王罪己诏的资料,除《二十五史》的帝王本纪之外,还有《资治通鉴》、《续资治通鉴长编》、《续资治通鉴长编补遗》、《续资治通鉴》,以及宋代的《册府元龟》,明实录,清实录,清朝的东华录和历代的记事本等等。 有位叫萧瀚的学者,在唐太宗全集中就找到了二十八份唐太宗的罪己诏;在二十五史中找到下过罪己诏的周成王下了二百六十份罪己诏,另外还有四份,一份是着名的轮台诏,两份是崇祯皇帝的罪己诏,还有一份就是的撤消帝制的总统令。 如果包括袁世凯在内的话,在中国历史上,总共有八十九位皇帝下过罪己诏。

最早的一份是汉文帝在公元前一七九年下的,最后一份是民国五年(公元1916年)下的,整个时间跨度为两千零八十五年。 如果以二十五史为限的话,那么最后一份罪己诏颁布的时间应为一八九五年五月二日,时间跨度是两千零七十四年,平均八年就下有一份罪己诏。

历代罪己诏汉朝汉文帝后元年(前163年)诏曰:间者数年比不登,又有水旱疾疫之灾,朕甚忧之。

愚而不明,未达其咎。

意者朕之政有所失而行有所过与?……将百官奉养或费,无用之事或多与?何其民食之寡乏也!汉武帝即位后穷兵黩武,又好神仙方士,大造宫室,挥霍无度,致使民力枯竭,寇盗并起,天下板荡。

晚年,巫蛊狱兴,卫皇后和太子刘据俱死于此,株连甚广。 不久,即察知太子无辜,乃建思子宫,自责悔过。

时在征和三年(公元前90年);明年,当群臣之面自责曰:朕即位以来,所为狂悖,使天下愁苦,不可追悔。

自今事有伤害百姓、糜费天下者,悉罢之!还追悔曾屡受方士仙人欺骗,曰:向时愚惑,为方士所欺。 天下岂有仙人,尽妖妄耳!节食服药,差可少病而已。

随后,他又驳回了大臣桑弘羊等人屯田轮台(今新疆轮台县)的奏请,决定弃轮台之地,而下哀痛之诏,重启汉初黄老思想,无为而治,与民休息。

Top